Käyttöehdot

Tässä esitetyt käyttöehdot ovat käytössä Powerhostingsolutionsin tarjoamassa Aamuseksi.fi -palvelussa (”Palvelu”). Sivujen käyttäjänä voit vierailla sivustoillamme tutustumassa Palveluun ja selata sivuja ilmoittamatta henkilökohtaisia tietojasi.

Ikäraja

Palvelun ikäraja on 18 vuotta.

Käyttöoikeudet

Palveluntarjoaja luovuttaa Sivujen käyttäjälle joka on kiinnostunut aikuisviihteestä oikeuden käyttää Palvelua ilman rekisteröitymistä niiden osioita jotka eivät vaadi kirjautumista kuten chat-palvelun nimimerkin rekisteröinti.

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai sen yhteistyökumppaneille.

Sivujen käyttäjän vastuut

Sivujen käyttäjän tulee käyttää Palvelua Sopimuksen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Sivujen käyttäjänä sinulla on oikeus käyttää Palvelua vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Palveluntarjoajan velvollisuudet

Palveluntarjoaja ylläpitää palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Palvelun Sivujen käyttäjänä myönnät tarjoajalle oikeuden käyttää uudelleen, kopioida, muuttaa ja saattaa yleisön saataviin Palvelussa julkaistavaksi lähettämääsi aineistoa.

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Palvelun toimituksellinen sisältö on lainmukaista ja pyrkii korkeatasoisen sekä mielenkiintoisen Palvelun ylläpitämiseen.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai muista vastaavan kaltaisista ominaisuuksista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä.

Palvelu tarkistetaan säännöllisesti haitallisten ohjelmistojen ja muiden toimintahäiriöiden estämiseksi. Palvelun huolto-, muutos-, korjaus- ja asennustöiden aiheuttamista käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa Palvelun välityksellä.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi eikä vastaa käytöstä tietokonejärjestelmälle (hardware, software) tai sen tietosisällölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista (esim. virukset, tietovarkaudet).

Mainosesto -ohjelmat

Käyttäessäsi Palvelua mainosesto -ohjelma päällä Palveluntarjoaja ei takaa että sivusto toimii täydellisesti.

Palvelu on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

aamuseksi